Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w restauracji

Sushi Go ul. Warszawska 59/12, 05-120 Legionowo

Restauracja Sushi Go dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Cały personel w/w restauracji, został przeszkolony i poinformowany do przestrzegania zasad poufności, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Restauracja Sushi Go S.C. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 59 lok12, 05-120 Legionowo
 2. Celem przetwarzania jest:
  • rezerwacja stolikaw restauracji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą
  • realizacja umowy na usługi gastronomiczne/ dostawy do klienta/odbiory osobiste - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą
  • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się na terenie Sushi Go poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w Sushi Go poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających na terenie Restauracji Sushi Go - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 3. Dane osobowe przechowywane będą:
  • dotyczące rezerwacji – do końca roku kalendarzowego, w którym to została złożona rezerwacja
  • dotyczące realizacji umowy o usługi gastronomiczne - przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym miała miejsce usługa
  • przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej
  • w systemach monitoringu wizyjnego - przez 7 dni
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • zewnętrzne biuro rachunkowe
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi, w zakresie na który została wyrażona zgoda - posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
  • odmową realizacji usługi gastronomicznej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi gastronomicznej
  • odmową rezerwacji – stolika, usługi gastronomicznej
 8. Pani/Pana dane nie będą profilowane